Controlling horvath 6 auflage 1996 s 74

Controlling gospodarczy jest integralną częścią controllingu w dowolnej poważnej firmie. Controlling przejmuje się ustalaniem zapotrzebowania na materiały pieniężne, rentownością sposobów finansowania przedsiębiorstwa, kosztami oraz zyskiem, a dodatkowo płynnością ekonomiczną i oceną efektywności inwestowania kapitału.

Controling można rozdzielić na trzy etapy: - planowanie, - realizacja, - kontrola.

Po raz pierwszy controlling zastosowano w latach trzydziestych w USA. Na Daleki Kontynent trafił, przede wszystkim dzięki przedsiębiorstwom niemieckich. Jego stały rozwój możemy obserwować z lat pięćdziesiątych. Do własnego kraju przywędrował przede każdym za sprawą fili międzynarodowych korporacji, aczkolwiek coraz liczniejsza liczba i niewielkich firm, czasem nawet nie całkiem świadomie, zaczynają wprowadzać narzędzia controllingowe. Bez kłopotu można określić, że z controllingiem mamy do robienia wszędzie tam, gdzie w zarządzaniu pojawiają się to aspekty:

- Zdecentralizowany system sterowania w nazwie, - Firma nastawiona jest na osiąganie ściśle określonych celów, - Wprowadzono system motywacyjny, jaki stanowi robić, że firma pracuje efektywniej, - Robiona jest rachunkowość zarządcza, która pozwala na działanie racjonalnych decyzji finansowych, - Dobrze prowadzony system zbierania informacji,

Włożenie do firmy zasad controllingu finansowego automatycznie wymusza koleje w jej organizacji. Dostosowuje się jej jednostka organizacyjna, system rozliczeń finansowych, a także obieg dokumentów w nazwie. Prowadzenie prawidłowego controllingu gospodarczego nie jest możliwe bez odpowiednich programów informatycznych. W controllingu finansowych odkłada się szczególny nacisk na skuteczne kierowanie przedsiębiorstwem, co nie ma miejsca, kiedy mamy do wykonywania z rachunkowością zarządczą.