Certyfikowane materialy odniesienia

tepro

W warunkach dużego zapylenia powietrza i / lub nasycenia go substancjami grożącymi wybuchem, konieczne jest praktyczni narzędzi oraz rozwiązań instalacyjnych spełniających normy opisane w przepisach dotyczących na obszarze całej UE, posiadających certyfikat ATEX, czyli ATmosphères Explosives.

Instalacja ATEX "atex installation" - unormowania prawne Obowiązek wprowadzenia certyfikacji i konieczności wykorzystania certyfikowanych urządzeń w przestrzeniach (przedsiębiorstwach) zagrożonych wybuchem) wprowadziła dyrektywa UE nr 94/9/EC. Regulacje w terenie ochrony przeciwwybuchowej dotyczą wszystkiego sprzętu elektrycznego i technicznego a całych systemów kontrole przeciwwybuchowej, wykorzystywanych w związku z działalnością morską, naziemną i podziemną.

Sprzęt objęty dyrektywą ATEX Dyrektywa obejmuje zarówno wszystkie maszyny, aparaty, kiedy i elementy kontrolne, które funkcjonują w przestrzeniach zagrożonych wybuchem. De facto każde dania znajdujące się w takich strefach powinny być dobre certyfikaty, podobnie jak cała instalacja ATEX powinna spełniać wymogi zasady. W ramach dyrektywy urządzenia i sprzęty objęte certyfikacją wydano na dwie grupy. Do ważnej zaliczono sprzęt używany w sektorze wydobywczym (kopalnie), do szkoły drugiej wszystkie pozostałe urządzenia. Stanowią toż w szczególności odpylające instalacje ATEX istniejące na wzór w przemyśle drzewnym lub lakierniczym i wszystkie filtry, odciągi i armatura zabezpieczająca robiąca w warunkach zapylenia.

Każdy projekt nowej instalacji ATEX w polach zagrożonych wybuchami, zgodnie z uregulowaniami zamkniętymi w zasadzie, powinien stanowić stworzony zgodnie z zamkniętymi w niej informacjami, co w praktyce jest zmierzać do zmniejszenia ryzyka wybuchu oraz podniesienia zakresu bezpieczeństwa pracowników a narzędzi (i środowiska) tworzących w warunkach dużego stężenia substancjami stwarzającymi zagrożenie.