Celma silniki przeciwwybuchowe

Oznaczenie EX jest specjalnym oznaczeniem, zabezpieczenia przeciwwybuchowego, które wprowadzane jest dla urządzeń i systemów ochronnych lub ich elementów i popularni.

http://www.polkas.pl/Pl/produkt/drukarka_fiskalna_posnet_thermal_xl/

W układzie ze dużymi dysproporcjami w rozmiarze bezpieczeństwa w terenach Unii Europejskiej, zapadła decyzja o ujednoliceniu ważnych wartości w konkretnych krajach członkowskich. Jednolite prawa pozwalały na dużo łatwiejszy i większy przepływ towarów pomiędzy państwami UE. Tak powstała tzw. Dyrektywa Nowego Podejścia, która objawiła się kluczowym rozwiązaniem poprawiającym współpracę pomiędzy krajami członkowskimi. Dla stref zagrożonych wybuchem i urządzeń, jakie są oddane do książce w współczesnych dziedzinach należy wspomnieć o dwóch podstawowych zasadach ATEX (z języka francuskiego Atmosphere Explosible): - Dyrektywę 94/9/EU ATEX95 Parlamentu Europejskiego i Rady Europejskiej (z dnia 23.03.1994 r.) w rozmiarze ujednolicenia ustawodawstw krajów członkowskich dotyczących urządzeń, maszyn oraz ochronnych systemów, które przeznaczone są do funkcji w dziedzinach zagrożonych wybuchem, - Dyrektywę 99/92/EC ATEX137 (z dnia 16.12.1999 r.) regulującą minimalne wymagania w zakresie ochrony i bezpieczeństwa gości na stanowiskach, na których potrafi przyjść atmosfera zagrożenia wybuchem. Każde urządzenia EX, winnym stanowić idealnie oznaczone i przejść szereg testów, które stanowią na punkcie wyeliminować każdą wadę fabryczną. Dyrektywy Unii Europejskiej, które Polska przyjęła w 2003 roku, ściśle znaczą i uściślają zasady pracy i świadczenia tego modelu urządzeń. Bardzo na punkt Atex znajdziesz tu.