Biuro rachunkowe income

Biuro rachunkowe jako podmiot gospodarczy oferuje pomoce w dziale rachunkowości, prowadzenia dokumentacji kadrowej i płacowej. Usługi te odbywa na sprawę innych podmiotów finansowych i instytucji, a oraz osób fizycznych. Podpisując umowę zleceniobiorca, czyli biuro rachunkowe, wiąże się do czynienia obowiązków powiązanych z przestrzeganiem prawa podatkowego, dobra pracy, a dodatkowo praw połączonych z ubezpieczeniem społecznym.

Optima Biuro Rachunkowe zostało stworzone, żeby uprościć pracę biur rachunkowych, wykonujących seryjnie różnego sposobu operacje. Moduł Optima jest ściśle związany z biurem rachunkowym, a każde informacje mogą stanowić doskonalone i synchronizowane na bieżąco. Gwarantuje to księgowemu rozpoczęcie działalności bez dodatkowego logowania się. W współzależności od pozycje i wzorze firmy można wykorzystać różne moduły które ma program Optima Biuro Rachunkowe. A tak np. moduł Księgi Podatkowe umożliwia bezpośrednią obsługę księgową firm. Pozwoli na rozliczenia z Tytułem Skarbowym, zgodnie z najróżniejszymi przepisami. Inny moduł Księga Handlowa kupi na zachowanie ksiąg zgodnie z najróżniejsza ustawą o rachunkowości. Procesy księgowania są w wszyscy zautomatyzowane. Moduł ten ewidencjonuje podatek Vat. Umożliwia także przesyłanie deklaracji w droga elektroniczny. Kolejny moduł Środki Trwałe daje szansa biurom rachunkowym prowadzenia dla użytkownika ewidencji środków trwałych, a jeszcze wartości prawnych i psychicznych. Pozwala zarówno na rozplanowanie amortyzacji. Automatycznie księguje także odpisy amortyzacyjne, rejestruje historię środka trwałego. Moduł Kadry oraz Płace nalicza i wydaje deklaracje podatkowe, wylicza składki ZUS. Umożliwia biurom rachunkowym prowadzenie pełnej dokumentacji kadrowo-płacowej. Współpracuje z programem Płatnik. Koryguje listy płac i wysyła informacje do Urzędu Skarbowego. Wszystko to dzieje się razem z najnowszymi przepisami, które są ciągle aktualizowane. Program Optima jest najchętniej wybieranym oprogramowaniem przez biura rachunkowe i doradców podatkowych. Jest czynny w możliwości dużej i wzorze usługowym dostępnym poprzez internet.