Bezpieczenstwo unii europejskiej

Zagadnienia zaufania i ochrony pozycji w sektorze są głównie połączone z pomocą środowiska naturalnego. Spróbujmy zatem przybliżyć jak UE unormowała przepisy związane z  bezpieczeństwem przemysłowym na podstawie studium przypadku -  atex case studies.

Ze względu na fakt, że znacząca grupę maszyn, a ponadto urządzeń jest pozostawiona do budowania czynności w kopalniach węgla kamiennego, w jakich potrafi spotkać zagrożenie wybuchem metanu i pyłu węglowego, w określonej rzeczy omówiono dyrektywę 94/9/WE, która wznosi się do tych zagrożeń.

W marcu 1994 roku Parlament Europejski, a także Rada przyjęły dyrektywę tzw. nowego podejścia 94/9/WE w kwestii unormowania przepisów prawnych krajów członkowskich dotyczących urządzeń oraz sposobów ochronnych, jakie są przeznaczone do zysku w atmosferze potencjalnego zagrożenia wybuchem, jaka stanowi nazywana dyrektywą atex.  Realizując zapisy artykułu 100a Traktatu Rzymskiego podstawowym końcem tej wskazówki jest przeznaczenie bezproblemowego przepływu towarów, które dadzą duży stopień ochrony przeciwwybuchowej. Jednakże owa reguła nie była doskonałym krokiem z obszaru harmonizacji ochrony przeciwwybuchowej w Grupy Europejskiej. Z około dwudziestu lat wszyscy musieli dostosować się do kilku dyrektyw tzw. starego podejścia dotyczącego wolnego handlu towarami ujętymi właśnie w dyrektywie ATEX.

Dyrektywa 94/9/WE była wkomponowana w działanie z 1 lipca 2003 r., zastępując dyrektywy podejścia starego 76/117/EWG i 79/196/EWG, dotyczące urządzeń elektrycznych, które są dane do zysku w dziedzinach, które są zagrożone atakiem na płaszczyźnie oraz dyrektywę 82/130/EWG, która zajmuje urządzeń elektrycznych oddanych do stosowania w powierzchniach zagrożonych wybuchem we tłu kopalń gazowych. Procedury oceny zgód na podstawie starego podejścia, były uzależnione ale z urządzeniami elektrycznymi, które wymagały spełnić wszystkie dokładnie określone wymagania bezpieczeństwa. Badania pokazały, że dania elektryczne stanowią źródło zapłonu lecz w połowie sukcesów. W klubu spośród obecnym, zaznaczane w dyrektywach starego podejścia zagrożeń jedynie natury elektrycznej jest mało odpowiednie do kupienia głębokiego rozmiaru ochrony, który jest wymagany przez rozporządzenie 100a Traktatu Rzymskiego.