Bank nasienia w lodzi

Bank nasienia (spermy) to pomieszczenia, w jakich utrwala się nasienie dawców. Potrzebują oni spełnić dokładnie określone kryteria. Przede ludziom w ich spermie powinna odnaleźć się wystarczająca ilość plemników (minimalnie 40 milionów na 1 mm) o dość dużej ruchliwości. Dawca musi żyć w całej formie fizycznej, być w wieku do 35 lat również nie posiadać obciążenia żadnymi chorobami genetycznymi.

Dodatkowo ocenie podlega jego rozwój, budowa ciała kolor oczu i włosów i, co dobre, wykształcenie (minimum średnie). Wg prawa UE sperma dostarczana jest nieodpłatnie. Wybierana jest tylko rekompensata za poniesione koszty np. dojazd (max. 700 zł). Pierwszym etapem kwalifikacyjnym dawcy jest rzetelny wywiad, podczas którego zlecanych jest mu szereg pytań odnośnie jego istnienia seksualnego, przebytych chorób i formy rodzinnej. Później sprawdza się jego krew w obiektu sprawdzenia, lub nie jest nosicielem chorób zakaźnych (np. HIV), pobiera nasienie i wymaz z cewki moczowej. Jeśli wszystkie warunki zostaną przeprowadzone oddane nasienie dociera do banku spermy na stan pół roku. Dopiero po upływie obecnego terminu prowadzi się kolejne badania i na ich podstawie kieruje nasienie do określonych procedur. Dawca musi podpisać z bankiem odpowiednią umowę - klinika musi uzyskać pełną uwaga na zdrowe przechowywanie nasienia. W bliskim świecie praktyka oddawania spermy jest stale coraz kilku atrakcyjna, stąd pobrany materiał nigdy nie ulega zniszczeniu. Korzystać z banku teoretycznie może jakiś. Natomiast na mocy polskiego prawa samotne pani nie mogą skorzystać z usług banku spermy (dziecko musi bo na jego sile być również ojca i mamę). Najczęściej klientami takich przychodni są bezpłodne pary i panowie będący nosicielami chorób genetycznych, jakich nie chcą przekazywać swoim potomkom.