B2b software wikipedia

Firmy zatrudniające się produkcją lub te sprzedażą produktów mają co kilka jeden magazyn. Wyróżniamy magazyn wyrobów gotowych jak również materiałów. Oba skoncentrowane są na zdrowym przechowywaniu i opisaniu poszczególnych partii materiałów. Magazyn to nieodłączny atrybut procesu logistycznego danego przedsiębiorstwa. Podczas jego formy należy precyzyjnie określić jego rolę. Każdy z nich powinien ściśle nawiązywać do podstawowych zadań logistyki jak: zaopatrzenie, sztuka oraz dystrybucja. W charakteru polepszenia funkcjonowania magazynów firmowych warto wdrożyć specjalne programy komputerowe, ułatwiające lokalizację danych artykułów i wyrobów. Drinku spośród nich istnieje szeroko rozbudowana baza programów np. optima. Optima magazyn to system do prowadzenia magazynu i sprzedaży.

Jego budowa i obsługa jest dużo intuicyjna. I można wspomóc się samouczkiem. Krok po kroku opisuje pracy powiązane z fakturowaniem, wydawaniem dokumentów sprzedaży, wystawianiem korekt. Każdy rozdział poprzedza terminarz z podstawowymi pojęciami odnośnie księgowości. Moduł magazynu zawiera m.in.: Jak tworzyć kartoteki towarowe? Jak dać nowy towar? Jak założyć wydanie zewnętrzne? Zasób magazynowy jest montowany w oparciu o dokumenty magazynowe (Bilans Otwarcia, PW, PZ, MM, WZ, PZ, MM, RW; korekty dokumentów: WZ, RW, PZ, PW, BOM, MM). Dokonując wydania danego produktu od razu wydawany jest produkt z danego zasobu (dostawy). Program Optima magazyn umożliwia prowadzenie kilku magazynów zarówno polskich i owych w obrębie jednej bazy danych. Sporządzane dokumenty MM mówią o przesunięciach między magazynowych. W łatwy i zrozumiały rozwiązanie możemy przeprowadzić inwentaryzację dostępnych towarów magazynowych. Program zawiera funkcję inwentaryzacji, wznoszącą się z trzech etapów: przygotowanie arkuszy inwentaryzacyjnych, uzupełnienie stanów rzeczywistych produktów w składach, utworzenie dokumentów korygujących. W samouczku znajdziemy porady jak dobrze stworzyć arkusz inwentaryzacyjny, można jeszcze posłużyć się arkuszami pomocniczymi. Dobrze zorganizowany magazyn pod względem logistycznym i prosta dokumentacja dodają się do szybkiego przekazywania materiałów pomiędzy kolejnymi komórkami w korporacji.