Agencja rozwoju przemyslu dyrektor

Coraz szybszy rozwój technologii przemysłowych, spojrzenie na optymalny wynik produkcyjny, szybkość i wielkość procesów w branżach takich jak druk, tekstylia, tworzywa sztuczne, chemia, optyka czy pakowanie zwiększa niebezpieczeństwo wyładowań elektrostatycznych. Im dużo nasilony jest proces produkcyjny, tym więcej powstaje ładunków, które muszą zostać zneutralizowane, by nie zagrażać bezpieczeństwu użytkowników.

Niekontrolowane rozładowanie nagromadzonych ładunków elektrostatycznych może sprawić do zapłonu mieszaniny gazu i powietrza przy pomocy powstałej skry plus tymże tymże spowodować eksplozję. Rozwiązaniem tego typu problemów mają się firmy, które biorą w wymienionych przypadkach między innymi uziemienie elektrostatyczne, oczyszczanie naładowanej powierzchni, neutralizację lub ładowanie elektrostatyczne. Electrostatic earthing to mechanizm uziemienia, który dawany jest na model w wypadku załadunku cystern przewożących materiały sypkie lub płyny. Na ich wielkości montują się duże liczbie ładunków elektrostatycznych. Podłączenie do organizmu uziemienia cysterny jest potrzebne już przed rozpoczęciem do załadunku. Eliminuje to ryzyko powstania zapłonu. Inne dramatyczne rzeczy mają stanowisko w sukcesu rur, zaworów, dmuchaw, które w toku produkcyjnym materiałów sypkich na efekt wibracji lub zużycia mogą stać odłączone od siebie i robić zagrożenie zapłonu. Uziemiać należy oraz wielkie pojemniki lub kontenery napełniane substancjami łatwopalnymi. Zagrożenie mają także nieuziemione pojemniki wykorzystywane w ciągach mieszania i miksowania. Praktycznie wszystek klub w procesie produkcyjnym generuje powstawanie ładunków elektrostatycznych, czy chodzi o załadunek produktów do elastycznych kontenerów, czy także o ręczne napełnianie beczek lub puszek. Uziemienie elektrostatyczne jest niezbędne, ponieważ może zmierzać do wyładowań pomiędzy personelem i urządzeniami i pojemnikami, a w okolicy zagrożonej wybuchem może wywołać do zapłonu i eksplozji.